Segesd szennyvízelvezetés és tisztítás

Kapcsolat

Segesd Község Önkormányzata

7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Telefon: +36 82/598-002
E-mail: segesd@latsat.hu

A település honlapja: segesd.hu

A programrólCsatornázás

A jelenlegi megoldás szerint az ingatlanokon keletkező háztartási szennyvíz a telkeken belül elhelyezett, többnyire szikkasztásos elven működő gyűjtőaknákba, gödrökbe kerül. Innen a kommunális hulladék víztartalma a talajba, illetve a talajvízbe szivárog, míg a beszáradt és berothadt iszapot időközönként (többnyire mikor a gyűjtő megtelik) kiszippantják.

Közszolgáltatási szerződés keretében a DRV ZRt. folyamatosan végzi a folyékony hulladék elszállítását. A szippantott szennyvíz a településtől északra 1993-ban kialakított teraszos kazettás elhelyező telepre kerül. A kezeletlen és kezelt szennyvíz földanyagú, szigeteletlen medencékben tárolódik, ahol beszivárogva kórokozókat és káros anyagokat juttat a talajba.

Az üzemeltetés teljes időszaka alatt az összes szennyvízmennyiség elszikkadt, elfolyó tisztított szennyvíz nem fordult elő! A telep üzemeltetése nagy mértékű szagterhelést jelent a településnek és talajvízszennyezéssel jár. A tisztított szennyvíz tervezett befogadója a Segesdi-Rinya vízfolyás. A projekt egyik legfontosabb célja, hogy a működésképtelen, környezetszennyező megoldást korszerű tisztítóteleppel váltsa ki.

A tervezett hálózaton összegyűlt szennyvíz tisztítását a Segesd külterületén található önkormányzati ingatlanon tervezett szennyvíztisztító-telep végzi majd a projekt megvalósulását követően. A 2010.év során zajlott igényfelmérés alapján a rákötési arány a projekt befejezését követő 1 éven belül eléri a 75%-t, a fenntartási időszak lezárásakor pedig a felmérés alapján eléri a min.92%-t.

A projekt barnamezős beruházás kritériumának megfelel, mivel a tervek szerint a szennyvíztisztító telep a jelenlegi meglévő kazettás rendszerű, szippantott szennyvíz-elhelyező területen valósul meg, újabb zöld terület igénybe vétele nélkül.
A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat gravitációs rendszerű. Ahol a vízgyűjtő-terület tagoltsága ezt nem teszi lehetővé, ott a szennyvizet a mélyponton gyűjtik össze, és átemeléssel juttatják a kiépülő gravitációs rendszerre.

A geodéziai viszonyoknak megfelelően 7 db átemelő épül a szennyvízcsatorna-hálózatra. Az összegyűlő szennyvíz a település É-i részén elhelyezkedő meglévő átemelőből nyomóvezetéken keresztül jut a tervezett szennvvíztisztító telepre. A 931 bekötésről összesen 14,5 km gravitációs csatorna épül.

Utolsó frissítés: 2013-11-15