Segesd szennyvízelvezetés és tisztítás

Kapcsolat

Segesd Község Önkormányzata

7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Telefon: +36 82/598-002
E-mail: segesd@latsat.hu

A település honlapja: segesd.hu

A programrólJogszabályok

 • 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az európai Regionális fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
 • 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrző rendszerek kialakításáról
 • 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól
 • 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulásokról
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • A kifizetés a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól szóló 29/2005. (VIII.22.) TNM rendelet
 • Az előirányzat felhasználásának általános feltételeit az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • A Környezet és Energia operatív program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 15/2007. (V. 10.) MeHVM-KvVM együttes rendelet
 • A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési- és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, és az ezt módosító 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet
 • A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról.
Utolsó frissítés: 2013-11-14