Segesd szennyvízelvezetés és tisztítás

Kapcsolat

Segesd Község Önkormányzata

7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Telefon: +36 82/598-002
E-mail: segesd@latsat.hu

A település honlapja: segesd.hu

Gyakori kérdésekÉpítési munkákról

Mit kell tudni a csatornahálózatról, milyen technológia ez?

A projekt barnamezős beruházás kritériumának megfelel, mivel a tervek szerint a szennyvíztisztító telep a jelenlegi meglévő kazettás rendszerű, szippantott szennyvíz-elhelyező területen valósul meg, újabb zöld terület igénybe vétele nélkül.
A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat gravitációs rendszerű. Ahol a vízgyűjtő-terület tagoltsága ezt nem teszi lehetővé, ott a szennyvizet a mélyponton gyűjtik össze, és átemeléssel juttatják a kiépülő gravitációs rendszerre.

A geodéziai viszonyoknak megfelelően 7 db átemelő épül a szennyvízcsatorna-hálózatra. Az összegyűlő szennyvíz a település É-i részén elhelyezkedő meglévő átemelőből nyomóvezetéken keresztül jut a tervezett szennvvíztisztító telepre. A 931 bekötésről összesen 14,5 km gravitációs csatorna épül.

Helyreállítják-e a csatornázás után az utat és az én telkemet is?

Minden elvégzett munkához hozzá tartozik a környezet helyreállítása, legalább olyan állapotra, mint amilyen volt. Tehát a tulajdonos saját telkén is és a közterületen is. A megbontott utat is helyreállítják majd.

Milyen ingatlanokat érint a beruházás?

A Vízjogi engedélyes tervben szereplő belterületi, önálló helyrajzi számon lévő lakás, családi ház, illetve olyan üres telek, amelyre a helyi rendezési terv szerint lakóház építési engedély kiadható.

Mi történik akkor, ha nem akarok csatlakozni és nem engedem be a kivitelezőt a birtokomra?

A szennyvízhálózatra jelenleg csatlakozni nem szándékozó ingatlantulajdonosnak nem kell beengednie a kivitelezőt az ingatlanára. Erre nincs is szükség, hiszen a döntése következtében ott nem kerül kialakításra rákötési pont a telekhatáron belül. A csatornahálózat üzembe helyezését követően az ingatlantulajdonostól hatóság kérheti annak igazolását, hogy a keletkezett szennyvízét a környezetvédelmi előírások szerint tárolja és kezeli, vagy helyezi el. Amennyiben ezt hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja, akkor környezetterhelési bírság fizetésére kötelezhető. A gyakorlati tapasztalatok szerint mindkét esetben a rácsatlakozás költségeit meghaladó anyagi terhek jelentkeznek az adott ingatlan tulajdonosánál.

Kinek a tulajdona a víziközmű, ha elkészült?

A vonatkozó törvények szerint a megépülő víziközművek kizárólag az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek és el nem idegeníthetőek.

Hasznosítható-e a tisztított szennyvíz?

A szennyvíztelepre kerülő szennyvízből a tisztítás során egyrészt tisztított szennyvíz, másrészt szennyvíz iszap keletkezik. A tisztított víz hasznosítható öntözésre, a tisztítás során keletkezett iszap pedig felhasználható a mezőgazdaságban.

Mit nem szabad a csatornába engedni? Miért nem?

A darabos tárgyaktól eldugulhat a szennyvízcsatorna, a nem megfelelő anyagok semlegesítésére a vízművek nincsenek felkészülve, de ez nem is feladatuk. Ezért tilos a csatornába önteni benzint és más veszélyes robbanóanyagokat, zsírt, oldó- és tisztítószereket, mérgező anyagokat (pl. megmaradt permetező- és növényvédőszereket), állati eredetű hígtrágyát. Ezen túl darabos tárgyakat (rongyot, gyógyszert, kavicsot, csontot, üveg-, műanyag palackot), építési törmeléket (homokot, cementet, gipszet), konyhai maradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt, papírtörülközőt, pelenkát, vattát, tampont. Tilos belevezetni a még működő vagy felhagyott emésztők tartalmát is.

Mit szabad beleengedni a csatornába?

Csak a WC használat, mosás, mosogatás, tisztálkodás, takarítás során keletkező szennyvizet szabad beengedni a csatornába.

Utolsó frissítés: 2013-11-14